Bc. Jakub Dyršmíd

Master's thesis

Organizace řízení rizik v podniku

Organisation of Risk Management in a Company
Abstract:
Práce se zabývá návrhem řešení efektivního systému řízení rizik ve vybrané organizaci a zpracováním vnitřního předpisu pro jeho implementaci. Nejprve bylo přistoupeno ke zpracování teoretických východisek rizik a jejich řízení a následnému popisu zvolených analytických metod. Aplikační část prostřednictvím situační analýzy vybraného podniku a jeho prostředí formuluje rizikové faktory, které jsou pro …more
Abstract:
The thesis proposes a solution for efficient risk management system in a chosen company and processing of internal regulation for its implementation. Initially has been processed the theory of risk management, followed by a description of the chosen analytical methods. The application part analyzes the position of the chosen company and its internal ambience and external surroundings formulates risk …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Tomáš Marek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS