Bc. Jana Vacková

Diplomová práce

Marketingová strategie střední školy

High School Marketing Strategy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie střední školy. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy a vybrané metody. Na základě provedených analýz současného stavu marketingu jsou vymezeny nedostatky a navržena nová marketingová strategie směřující ke zkvalitnění činnosti školy.
Abstract:
This diploma thesis deals with the high school marketing strategy. The introductory part contains theoretical resources of this work, it explains the basic concepts and chosen methods. Based on the undertaken analysis of the contemporary state of the school marketing, the shortcomings are identified and new marketing strategy, aimed at improving school performance, is proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Věžník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management