Eliška Svatková

Diplomová práce

Možnosti alternativních zdrojů provozního zisku tradičních bank

The possibility of alternative sources of operating profit for traditional banks
Anotace:
Součástí diplomové práce je shrnutí základních principů fungování bankovních institucí se zaměřením na rozdíly v obchodní činnosti tradičních a "nízkonákladových" bank. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na analýzu provozních výnosů a nákladů vybraných bank, následně je analyzována struktura zdrojů provozního zisku vybraných tradičních bank v porovnání s vybranými "nízkonákladovými" bankami v ČR …více
Abstract:
The thesis is a summary of the basic principles of bank trading focusing on the differences between business of traditional and "low-cost" banks. Furthermore, this thesis contains the analysis of operational revenues and costs of selected banks subsequently analyzed the structure of sources operational profit of selected traditional banks in comparison with selected "low-cost" banks in ČR. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2014
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Josef Pecháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44227