Bc. Tomáš Máčal

Bachelor's thesis

Logo jako symbol současné západní civilizace

Logo As a Symbol of Contemporary Western Civilization
Abstract:
Bakalářská práce popisuje symbol jako jev prolínající se celým spektrem projevů lidské kultury. Na tento fenomén nahlíží z kulturně-antropologické perspektivy. Problematiku symbolu analyzuje v kontextu současné západní civilizace. Práce se zabývá historií symbolů. Dále předkládá významy symbolických figur. Práce vyhodnocuje obecné výklady konkrétních barev, tvarů, čísel a písma. Stejně vykládá i zvířecí …more
Abstract:
The bachelor thesis describes the symbol as a phenomenon pervading the entire spectrum of manifestations of human culture. Thesis looks at this phenomenon from cultural-anthropological perspective. Thesis analyzes the symbol in the context of contemporary western civilization. The bachelor thesis deals with the history of symbols and presents the meanings of symbolic figures. Thesis evaluates the general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2014
Accessible from:: 26. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2014
  • Supervisor: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Máčal, Tomáš. Logo jako symbol současné západní civilizace. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN