Bc. Aleš Kopecký

Bakalářská práce

Sada aplikací rozšiřujících VoIP telefonii

Set of applications extending VoIP telephony
Anotace:
Práce se zabývá implementací aplikace, jež bude fungovat jako záznam hovorů s možností zpětného volání a indikací zmeškání/přijetí hovoru. Součástí práce je shrnutí požadovaných vlastností, popis metod implementace, rozbor použitých technologií a důvody jejich výběru.
Abstract:
This thesis deals with application implementation that is going to operate as call recording with additional possibility of callback and missed/accepted call indication. The summary of required properties, description of the implementation methods, analysis of all used technologies and why they were used, is also part of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.