BcA. Adéla Svídová

Bakalářská práce

Slepý projekt - Konference na půdě Janáčkovy akademie múzických umění

Blank project - The Conference at the Janaček Academy of Music and Performing Arts
Anotace:
Cílem bakalářské diplomové práce je vytvoření slepého projektu za účelem zdárné realizace akademicko-vědecké konference na půdě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Na začátku práce definuje důležité pojmy: event, event management a konference, které následně využívá v detailní analýze dvou vybraných konferencí pořádaných na Divadelní fakultě, a to konkrétně Mezinárodní teatrologickou konferenci …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to create a blank project for the successful preparation and implementation of academic-scientific conferences at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. At the beginning, the thesis defines fundamental terms: event, event management and conference, which are subsequently used in detailed analysis of two selected conferences held at the Theatre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/qmmrf/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management