Ludmila Bendová

Bachelor's thesis

Příčiny, prevence a léčba drogové závistlosti ve Zlínském kraji

The Causes, Prevention and Treatment of Substance Addiction in the Zlín Region
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na příčiny, prevence a léčbu drogově závislých ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena na dvě části. Část první, teoretická se zabývá vymezením základních pojmů z dané oblasti. Krátkými odstavci definuje, co je drogová závislost, příčiny závislosti, co je to dro-ga, druhy drog, jaké máme prevence, preventivní programy, léčby a v nemalé míře popisuje moti-vaci a tvoření motivačních …viac
Abstract:
The thesis focuses on causes, prevention and treatment of drug addicted in Zlín region. This thesis is divided in two parts. First, theoretical part deals with the definition of basic concepts from this field. It is defined in short paragraphs, what is drug addiction, causes of drug addiction, what is a drug, types of drugs, what are the preventions, prevention programs, treatment and in a small ex …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zverejniť od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bendová, Ludmila. Příčiny, prevence a léčba drogové závistlosti ve Zlínském kraji. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe