Marek DIVOKA

Bakalářská práce

Přírodní filosofie Marsilia Ficina a G. Pica della Mirandoly

The philosophy of nature of Marsilio Ficino and G. Pico della Mirandola
Anotace:
Tato práce se zabývá přirozenou magií Marsilia Ficina a Pika della Mirandola v kontextu přírodní filosofie. Mým hlavním cílem je komparace přírodní filosofie těchto dvou myslitelů v magických konotacích a představení odlišných interpretací jejich magického konceptu.
Abstract:
This work deals with the natural magic of Marsilio Ficino and Pico della Mirandola in the context of natural philosophy. My main objective is to compare the natural philosophy of these two thinkers in magical connotations and introduce different interpretations of their magical concepts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVOKA, Marek. Přírodní filosofie Marsilia Ficina a G. Pica della Mirandoly. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta