Mgr. Jan Nývlt, DiS.

Diplomová práce

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích

Legal Aspects of Selected Offenses in Traffic on the Roads
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematické právní aspekty (z pohledu soudních rozhodnutí) vybraných přestupků na úseku provozu na pozemních komunikacích. Těmi jsou řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, držení hovorového a záznamového zařízení za jízdy a překročení nejvyšší povolené rychlosti. Práce dále rozebírá důsledky posledních změn v rozsahu jednotlivých skupin řidičského oprávnění …více
Abstract:
This thesis focuses on the most questionable aspects (resulting from judgments) of chosen traffic offences. These chosen road traffic offences are driving under the influence, holding mobile phone or other recording equipment while driving and speed limit exceeding. This thesis also deals with some of the latest amendments to the acts (according to the directive of the European parliament and of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta