Bc. Martin Wörgötter

Diplomová práce

Domain-specific English-Czech Neural Machine Translation

Domain-specific English-Czech Neural Machine Translation
Anotace:
V této práci představujeme aktuální stav řešené problematiky v oblasti strojového překladu s využitím neuronových sítí. Shrnujeme, v čem spočívá obtížnost dosažení kvalitních výsledků strojového překladu. Stručně popisujeme dva state-of-the-art systémy schopné anglicko-českého překladu. Nakonec představujeme naše experimenty na překladu právních textů z korpusu EUR-Lex. Ukazujeme, že při překladu legislativních …více
Abstract:
We present the state-of-the-art neural machine translation framework, explain the principles behind training neural machine translation systems and summarize the difficulties of achieving decent quality results. Next, we provide a brief survey on two state-of-the-art systems capable of English-Czech translation. And finally, we demonstrate our experiments of translating legal texts from the EUR-Lex …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky