Theses 

Komparácia Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska – Patrícia Eva Gajdošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Patrícia Eva Gajdošová

Bakalářská práce

Komparácia Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska

Komparace České národní banky a Národní banky Slovenska

Anotace: Tato bakalářska práce se zabývá tématikou centrálního bankovnictví, jeho počátkem, vývojem a primárně současným stavem. Cílem práce je analýza funkcí centrálnich bank České a Slovenské republiky jako veřejno-správních subjektů a jejich následná komparace. Hlavním bodem je měnová politika a oblast dohledu a regulace, následně se zaměřuju na ostatní funkce. V teoretické části se snažím poskytnout teoretické podklady pro analýzu realizovanou v praktické části. Jednou ze zásadních otázek jsou dopady jednotlivých kroků a činností centrálnich bank na spotřebitele, a jestli vůbec jsou. Po analyzování a následné komparaci základních funkcí a postupů České národní banky a Národní banky Slovenska dospívám k závěru jednoznačné důležitosti a potřebnosti centrálních bank v systému tržního hospodářství, a taktéž k skutočnostem jak kroky centrální banky ovlivňují každodenní život a banální situace v živote jednotlivců anebo firem.

Abstract: This Bachelor´s thesis deals with central banking theme, from it´s beginning, through evolution till current situation, primarily. The aim of this thesis is to analyse and compare central bank functions of Slovak republic and Czech republic from a public asministrative point of view as well. The main part focuses on monetary policy and supervisory and regulation policies, afterwards I focus on other functions. The theoretical part gives a brief introduction into theories which are important for the practical part. The main question of this work is if central banks and their business has any impact on individuals. After the analysis and comparison support my hypothesis about importance and need of central banks and their policies and functions, especially in market oriented economies, and also I give a few examples of central bank policies having impact on individuals choices and everyday life.

Abstract: Táto bakalárska práca sa zaoberá tematikou centrálneho bankovníctva, jeho počiatkami, vývojom a primárne súčasným stavom. Cieľ práce je analýza funkcií centrálnych bánk Českej a Slovenskej republiky ako verejno-správnych subjektov a ich následná komparácia. Hlavným bodom je menová politika a oblasť dohľadu a regulácie, následne sa zameriavam na ostatné funkcie. V teoretickej časti sa snažím poskytnúť teoretické podklady pre analýzu realizovanú v praktickej časti. Jednou zo zásadných otázok sú dopady jednotlivých krokov a činností centrálnych bánk na spotrebiteľov, a či vôbec sú. Po analyzovaní a následnej komparácii základných funkcií a postupov Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska dospievam k záveru jednoznačnej dôležitosti a potrebnosti centrálnych bánk v systéme tržného hospodárstva, a taktiež k skutočnostiam ako kroky centrálnej banky ovplyvňujú každodenný život a banálne situácie v živote jednotlivcov alebo firiem.

Klíčová slova: centrální banka, dohled a regulace, měnová politika

Keywords: supervision and regulation, monetary policy, central bank

Klíčová slova: dohľad a regulácia, menová politika, centrálna banka

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Tomáš Lechner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70681


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz