Theses 

Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku – Tomáš Červenka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Tomáš Červenka

Diplomová práce

Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku

Anotace: V této diplomové práci nazvané Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku lze nalézt komplexní a integrovanou soustavu manažerských nástrojů, jejichž výstupem je kalkulační vzorec s vícestupňovým příspěvkem na úhradu. Díky němu lze efektivně plánovat a následně řídit a vyhodnocovat tržby podniku vůči přímým i nepřímým nákladům, které jsou s jejich dosažením spjaty. Kalkulační vzorec dále podává informace o tom, které produkty, respektive v našem případě okruhy produktů, přinášejí podniku nejvyšší přidanou hodnotu. Cíl a přínos práce se podařilo zcela korektně naplnit, naopak v určitém směru překonal autorova očekávání, jelikož bylo nutné sjednotit velký objem dat do jednotného celku, jehož výstupem musí být přehledné, srozumitelné a jasně vypovídající výsledky.

Abstract: In this master thesis entitled Business Process Management with Emphasis on Profit Control in Manufacturing Enterprise, can be found a comprehensive and integrated set of management tools, which are the output for cost formula with multi-step payment for reimbursement. This makes it possible to plan efficiently and subsequently manage and evaluate company revenues compared to the di-rect and indirect costs associated with achieving them. The formula for the calcu-lation also provides information about which products or ranges of products in our case will bring the company the highest added value. The goal and contribution of the work is completely, but in a way it surpasses the author's expectations because it was necessary to unify a large volume of data into a coherent whole whose output must be clear, comprehensible and clearly tangible.

Klíčová slova: Procesní řízení, kalkulační vzorec s vícestupňovým příspěvkem na úhradu, řízení nákladů, controlling, integrace, hodinová nákladová sazba, metodologie okruhu produktů, Process Management, Cost Formula with Multi-step Payment for Reimbursement, Cost Management, Management, Integration, Hourly Labour Costs, Methodology for Product Range

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:28, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz