Michaela FICENECOVÁ

Diplomová práce

Využití strategií kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy

Implementing cooperative learning strategies in primary school English classes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá strategiemi kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. V první kapitole jsou vyjmenována základní teoretická fakta. Dále jsou zde uvedeny výhody i nevýhody kooperativního učení. Diskutuje se zde také změna v roli učitele a žáka. Navrhuje konkrétní kooperativní struktury. Cílem práce bylo ověřit, zda používání kooperativního učení …více
Abstract:
This thesis deals with strategies of cooperative learning in English classes in primary school. Firstly the thesis recapitulate the fundamental theoretical facts. Furthermore the list of advantages and disadvantages is introduced. The changed teacher´s and pupil´s role is discussed. The thesis suggests particular cooperative structures. The goal of the thesis was to verify whether cooperative learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FICENECOVÁ, Michaela. Využití strategií kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/