Mgr. Michal Kašpar

Master's thesis

Doby odpočinku

The Periods of Rest
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá dobami odpočinku. Zamýšlí se obecně nad odpočinkem a vztahem mezi odpočinkem a připraveností zaměstnance k práci. Definuje právní pojem "doba odpočinku". Charakterizuje jednotlivé druhy dob odpočinku (přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, svátky, dovolenou na zotavenou). Na dovolenou na zotavenou klade větší důraz …more
Abstract:
This thesis deals with the periods of rest. It contemplates the rest generally and then it considers a relation between the rest and the working readiness of employee. It defines the legal concept „the period of rest“. It characterizes the constituent periods of rest (the breaks in the work, the uninterrupted rest between two shifts, the uninterrupted rest in the week, the national holiday, the convalescence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 4. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law