Mgr. Michal Kašpar

Master's thesis

Doby odpočinku

The Periods of Rest
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá dobami odpočinku. Zamýšlí se obecně nad odpočinkem a vztahem mezi odpočinkem a připraveností zaměstnance k práci. Definuje právní pojem "doba odpočinku". Charakterizuje jednotlivé druhy dob odpočinku (přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, svátky, dovolenou na zotavenou). Na dovolenou na zotavenou klade větší důraz …viac
Abstract:
This thesis deals with the periods of rest. It contemplates the rest generally and then it considers a relation between the rest and the working readiness of employee. It defines the legal concept „the period of rest“. It characterizes the constituent periods of rest (the breaks in the work, the uninterrupted rest between two shifts, the uninterrupted rest in the week, the national holiday, the convalescence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2009
  • Vedúci: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law