Bc. Katarína Nováková

Diplomová práce

Verejné financie na Slovensku – história a súčasnosť

Public Finances in Slovakia – History and Present
Abstract:
This diploma thesis deals with public finance in Slovakia, their history and present. The first chapter is defined terminology relating to public finance their development, design, components, functions and their relationship to the public sector. The second chapter on the analysis describes the development of public finances in Slovakia for the period 2005-2012, the development of public revenue, …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá verejnými financiami na Slovensku, ich históriou a súčasnosťou. V prvej kapitole je vymedzený pojmový aparát týkajúci sa verejných financií, ich vývoja, koncepcie, zložky, funkcie a ich vzťah k verejnému sektoru. V druhej kapitole na základe analýzy je popísaný vývoj verejných financií na Slovensku za obdobie rokov 2005 až 2012, vývoj verejných príjmov, verejných výdavkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karolína Červená, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance