Bc. Jan Knotek

Diplomová práce

Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky

The use of the machines for positioning techniques
Anotace:
Práce je zaměřena na využití GPS navigací v zemědělské praxi. Cílem této práce je nasazení a řízení zemědělské techniky při řešení protierozních opatření. Tyto opatření jsou reakcí na připravovanou tzv. protierozní vyhlášku. V teoretické části práce je stručně popsán systém GPS a práce s geodaty, dále jsou teoreticky popsány postupy, omezující vodní erozi půdy. Následně je stručně popsána problematika …více
Abstract:
This thesis is focused on utilization of GPS navigation especially in agricultural pra-xis. The main goal of this work is putting on and controlling of agricultural equipment at resolution of anti-erosion measures. These measures are reaction to the so called antiero-sive regulation. In the theoretical part is shortly described GPS system and the work with geodates. Then there are described methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta