Jan Pobořil

Bakalářská práce

Marketing Strategy of brewery Pivovar Zašová s.r.o.

Marketingová strategie pivovaru Zašová s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Marketingovou Strategii Pivovar Zašová s.r.o. který je malý pivovar na Valašsku v Zlínském kraji. Cíl této práce je vytvořit lepší pozici na trhu a získat více zákazníků. V první části práce autor popisu teorii marketingu z literárních zdrojů která je použita v druhé části, kde autor analyzuje Pivovar Zašová a dělá analýzu konkurence aby definoval silné a slabé stránky ostatních …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the Marketing of Brewery Pivovar Zašová s.r.o. which is a small brewery in Moravian Wallachia in Zlín Region. The goal of the thesis is to create a better position on the market and get more customers. In the first part of Thesis, the author describes the theory of marketing from literary sources used in the second part, where the author analysis the brewery Pivovar …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
  • Oponent: Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Global Business and Management