Theses 

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé – Jan KOŽUŠNÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan KOŽUŠNÍK

Bakalářská práce

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé

Abstract: This bachelor thesis is focused on the marketing research, especially on customers' satisfaction. Thesis is divided into theoretical part and analytical part. In the theoretical part are described some basic facts from the field of marketing research, particularly information related to the creation of the questionnaires. Furthermore, the theory is aimed on particular customer and his satisfaction. The analytical part is largely formed by the evaluation of the questionnaires which were completed by the customers of Betulla Caffé. In the analytical part are also mentioned some recommendations. They are arranged on the basis of results of the analyzed data.

Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum a hlavně pak spokojenost zákazníků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní poznatky z oblasti marketingového výzkumu, zejména pak informace týkající se tvorby dotazníků. Dále je teorie zaměřena na samotného zákazníka a jeho spokojenost. Praktická část je z velké části tvořena vyhodnocováním dotazníků, které byly vyplnění zákazníky kavárny Betulla Caffé. V praktické části jsou také zmíněna některá doporučení, která jsou sestavena na základě výsledků analýzy získaných dat.

Keywords: zákazník, spokojenost, dotazník, marketingový výzkum

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2011
  • Identifikátor: 23176

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23176 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KOŽUŠNÍK, Jan. The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz