Vít Sklenář

Bakalářská práce

Řešení regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu v vývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice

Solving of Regional Disparities by Development of Tourism in the Former Military Drill Area Milovice
Anotace:
Práce je rozdělena do tří částí, první je část teoreticko-metodologická, ve které je definován pojem cestovní ruch, region a regionální disparita. Následuje část analytická, ve které jsem v úvodu představil zkoumaný region, tedy bývalý vojenský prostor Milovice, následuje případová studie Milovic. V závěru je SWOT analýza regionu. Poslední část je návrhová a v jejím rámci jsou shrnuty poznatky vzhledem …více
Abstract:
The bachelor´s dissertation is consisted of three parts, first of them is the theoretical-methodological part, according to that part are explained the definitions of tourism, region and regional disparity. Following part is the analytical one, in which I am engaged in introducing of chosen region which is the former military drill area Milovice, in the next part I am engaged in survey of Milovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze