Theses 

Dieta při infekční mononukleóze – Bc. Ludmila Gregovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ludmila Gregovská

Bakalářská práce

Dieta při infekční mononukleóze

Diet in infectious mononucleosis

Anotace: Teoretická část bakalářské práce s názvem „Dieta při infekční mononukleóze“ se zabývá základními poznatky o onemocnění infekční mononukleózou a o původci onemocnění – viru Epstein-Barrové. Klíčovým bodem práce je popis diety při onemocnění infekční mononukleózou. V praktické části jsou popsány kazuistiky pacientů, kterým bylo toto onemocnění diagnostikováno.

Abstract: The theoretical part of this thesis „An Infectious Mononucleosis Diet“ deals with basic knowledge about the infectious mononucleosis desease and its cause - the Epstein-Barr virus. The main issue of this work is a description of the diet for patients with this diagnosis. Practical part of the thesis concerns with case interpretations of some patients.

Klíčová slova: Infekční mononukleóza, virus Epstein-Barrové, dieta při infekční mononukleóze, jaterní dieta, dieta s omezením tuků, Infectious Mononucleosis, Epstein-Barr Virus, Infectious Mononucleosis Diet, Liver Disease Diet, Low Fat Diet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Miroslava Zavřelová
  • Oponent: Mgr. Svatava Bischofová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz