Bc. Milan Haan

Master's thesis

Stres v činnosti učitele střední odborné školy

stress in relation to the performance ofa teacher at a vocational school
Abstract:
Tématem diplomové práce je působení a vliv zátěžovvých situací a stresu na výkon profese učitele. V teoretické části se zabývá osobností učitele s jejími rysy,dále chrakteristikou profese učitele,pedagogickou způsobilostí a profesních kompetencí v návaznosti na specifika zátěžových situací tohoto povolání. Věnuje se stresu, jeho příčinám,prevenci a důležitosti rozvoje duševní hygieny a duševního zdraví …more
Abstract:
This thesis focuses on the influence and impact of stressful situations and stress itself on teacher´s performance. The theoretical part deals with teacher´s personality and character, characteristics of teacher´s occupation, teaching skills and qualification in relation to the specific nature of stressful situations typical for this profession. It focuses on stress, its causes, prevention and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: RNDr. Barbora Javorová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools