Bc. Milan Haan

Diplomová práce

Stres v činnosti učitele střední odborné školy

stress in relation to the performance ofa teacher at a vocational school
Anotace:
Tématem diplomové práce je působení a vliv zátěžovvých situací a stresu na výkon profese učitele. V teoretické části se zabývá osobností učitele s jejími rysy,dále chrakteristikou profese učitele,pedagogickou způsobilostí a profesních kompetencí v návaznosti na specifika zátěžových situací tohoto povolání. Věnuje se stresu, jeho příčinám,prevenci a důležitosti rozvoje duševní hygieny a duševního zdraví …více
Abstract:
This thesis focuses on the influence and impact of stressful situations and stress itself on teacher´s performance. The theoretical part deals with teacher´s personality and character, characteristics of teacher´s occupation, teaching skills and qualification in relation to the specific nature of stressful situations typical for this profession. It focuses on stress, its causes, prevention and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy