Jiří Novák

Bachelor's thesis

Měření elektrických a optických parametrů projektoru automobilového svítidla.

Measuring Photometric and Technical Parameters on Automotive Headlamps.
Anotácia:
Tato práce se zabývá studiem fotometrických vlastností automobilových světlometů vybavených LED zdroji světla, zejména projektorové podsestavy, jenž je produktem společnosti Varroc Lighting Systems. Teoretická část přibližuje fotometrii, teorii světelných stop a zákaznické a zákonné požadavky. Praktická část sestává z porovnání optické mapy změřené ve fotometrické laboratoři společnosti Varroc Lighting …viac
Abstract:
This works aims to study photometric properties of automotive headlamps equipped with LED light sources, esp. focused on a particular projector subassembly produced by Varroc Lighting System co. Theoretical part consists of description of photometric parameters, beam images and customer and legal specifications. Measurement is composed of comparation of optical map measured at photometric laboratory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: Petr Bernat
  • Oponent: Lumír Kunčický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika