Bc. Pavlína Hašová, DiS.

Diplomová práce

Reminiscence jako jedna z metod práce se seniory

Reminiscences as One of the Methods of Work with the Elderly
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje tématu vzpomínání. Reminiscence má úzký vztah k sociální pedagogice, kdy je kladen důraz na individualitu každého člověka a komunikaci. Práce se zabývá a objasňuje nejen základní pojmy související s tématem, ale také je snaha více přiblížit tuto metodu jako možnost efektivní práce se seniory. Rozebírá jednotlivé metody využívané při reminiscenci. Praktická část …více
Abstract:
The theme of this work is a memory. Memory is closely linked to social pedagogy, which emphasizes the individuality of each person. This topic explains the basic concepts and also talks about effective work with older people. It discusses individual ways of remembering. The practical part focuses on important events in life. The survey was selected to analyze the interviews.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hašová, Pavlína. Reminiscence jako jedna z metod práce se seniory. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika