Erik Mühlberger

Bachelor's thesis

Tvorba turistického portálu mikroregionu Kahan s využitím GIS

Creation of turist portal of the Kahan microregion by using GIS
Abstract:
Tato bakalářská práce si dává za úkol nastínit problematiku příměstské turistiky a trávení volného času v oblasti mikroregionu Kahan, nacházejícího se v Jihomoravském kraji západně od brněnské metropole. Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření turistického portálu pro mikroregion, za účelem jeho zatraktivnění a zvýšení cestovního ruchu. Turistická aplikace byla vytvořena v softwarech Story maps …more
Abstract:
This bachelor thesis aims to outline the issues of suburban tourism and and spending free time in the area of the Kahan microregion, located in the South Moravian Region west of the Brno metropolis. The main goal of this bachelor thesis is to create a tourist portal for the microregion, in order to make it more attractive and increase tourism in it. The tourist application was created in the software …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2022
  • Supervisor: RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová
  • Reader: Ing. Pavel Struha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.