Petra Brandejsová

Bakalářská práce

Bankovní krize v EU: doporučení pro vlastníky a management bank z pohledu vhodných nástrojů krizového řízení

The banking crisis in the EU: Recommendation for owners and managers of banks in terms of appropriate risk management instruments
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá doporučením pro vlastníky a management bank, jakým způsobem řídit banku v krizových situací za pomocí vhodných nástrojů krizového řízení. Krizové řízení se odráží od schopnosti dané riziko identifikovat, změřit jej a následně vhodně zajistit. Práce poskytuje informace o dopadu krize na dva zvolené státy a následně analýzu finanční stability velkých bank každého státu. Analýza …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with recommendations for owners and management of banks, how to manage the bank in crisis situations with using suitable instruments of risk management. Risk management is reflected in the ability to identify, measure and appropriately manage the risk. The thesis provides information about the im-pact of the crisis on the two selected states and the analysis of the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický