Bc. Michal ŘEZNÍČEK

Bakalářská práce

Občanská společnost ve městě Bohumín

Civil society in the Bohumín city
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá občanskou společnosti v příhraničním městě Bohumín. Práce v teoretické části stručně vymezuje základní pojmy jako jsou občan, občanství a také tzv. občanská společnost. V praktické části práce zkoumá vliv občanských aktivit na společenský život ve městě Bohumín, práce nezapomíná ani na volby a jejich stručnou analýzu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with civic society in the border town of Bohumín. The work in the theoretical part briefly defines basic concepts such as citizen, citizenship and civil society. In the practical part of the thesis is examined the influence of civic activities on the social life in the town Bohumín, the work does not forget the elections and their brief analysis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZNÍČEK, Michal. Občanská společnost ve městě Bohumín. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání