Bc. Michal ŘEZNÍČEK

Bachelor's thesis

Občanská společnost ve městě Bohumín

Civil society in the Bohumín city
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá občanskou společnosti v příhraničním městě Bohumín. Práce v teoretické části stručně vymezuje základní pojmy jako jsou občan, občanství a také tzv. občanská společnost. V praktické části práce zkoumá vliv občanských aktivit na společenský život ve městě Bohumín, práce nezapomíná ani na volby a jejich stručnou analýzu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with civic society in the border town of Bohumín. The work in the theoretical part briefly defines basic concepts such as citizen, citizenship and civil society. In the practical part of the thesis is examined the influence of civic activities on the social life in the town Bohumín, the work does not forget the elections and their brief analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEZNÍČEK, Michal. Občanská společnost ve městě Bohumín. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / 3k-cj-ov-12