Ing. Šárka Seifertová

Bachelor's thesis

Komunikace problematiky zaměstnanosti zdravotně postižených - projekt marketingové komunikace neziskové organizace občanského sdružení OS Přístav podporující zaměstnanost postižených

Communication issues of employment of disabled people - project of marketing communication of non-profit organization "OS Přístav" encouraging the employment of disabled people
Abstract:
Tato bakalářská práce je projektovým řešením marketingové komunikace občanského sdružení OS Přístav. V teoretické části se zabývám jednotlivými typy zdravotních postižení a problematikou zaměstnanosti zdravotně postižených osob. V praktické části následně analyzuji marketingový mix občanského sdružení Přístav a podrobně se věnuji analýze marketingového komunikačního mixu, přičemž navrhuji konkrétní …more
Abstract:
This bachelor thesis is the solution of marketing communications in the civic organization "OS Přístav". The theoretical part deals with various types of disabilities and employment issues of disabled people. In the practical part I analyzed the marketing mix of the civic organization "OS Přístav" and then I carried out a detailed analysis of the marketing communication mix. Furthermore, I suggested …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní