Ing. Šárka Seifertová

Bachelor's thesis

Komunikace problematiky zaměstnanosti zdravotně postižených - projekt marketingové komunikace neziskové organizace občanského sdružení OS Přístav podporující zaměstnanost postižených

Communication issues of employment of disabled people - project of marketing communication of non-profit organization "OS Přístav" encouraging the employment of disabled people
Anotácia:
Tato bakalářská práce je projektovým řešením marketingové komunikace občanského sdružení OS Přístav. V teoretické části se zabývám jednotlivými typy zdravotních postižení a problematikou zaměstnanosti zdravotně postižených osob. V praktické části následně analyzuji marketingový mix občanského sdružení Přístav a podrobně se věnuji analýze marketingového komunikačního mixu, přičemž navrhuji konkrétní …viac
Abstract:
This bachelor thesis is the solution of marketing communications in the civic organization "OS Přístav". The theoretical part deals with various types of disabilities and employment issues of disabled people. In the practical part I analyzed the marketing mix of the civic organization "OS Přístav" and then I carried out a detailed analysis of the marketing communication mix. Furthermore, I suggested …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní