Theses 

Komunikace problematiky zaměstnanosti zdravotně postižených - projekt marketingové komunikace neziskové organizace občanského sdružení OS Přístav podporující zaměstnanost postižených – Ing. Šárka Seifertová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Šárka Seifertová

Bakalářská práce

Komunikace problematiky zaměstnanosti zdravotně postižených - projekt marketingové komunikace neziskové organizace občanského sdružení OS Přístav podporující zaměstnanost postižených

Communication issues of employment of disabled people - project of marketing communication of non-profit organization "OS Přístav" encouraging the employment of disabled people

Anotace: Tato bakalářská práce je projektovým řešením marketingové komunikace občanského sdružení OS Přístav. V teoretické části se zabývám jednotlivými typy zdravotních postižení a problematikou zaměstnanosti zdravotně postižených osob. V praktické části následně analyzuji marketingový mix občanského sdružení Přístav a podrobně se věnuji analýze marketingového komunikačního mixu, přičemž navrhuji konkrétní příklady na zlepšení. V závěru práce jsem zhodnotila marketingové aktivity organizace.

Abstract: This bachelor thesis is the solution of marketing communications in the civic organization "OS Přístav". The theoretical part deals with various types of disabilities and employment issues of disabled people. In the practical part I analyzed the marketing mix of the civic organization "OS Přístav" and then I carried out a detailed analysis of the marketing communication mix. Furthermore, I suggested specific examples of improvement. In conclusion I evaluated the marketing activities of the organization.

Klíčová slova: Zdravotní postižení, zaměstnávání, marketing, marketingová komunikace, marketingový komunikační mix, občanské sdružení, disability, employment, marketing communication, marketing communication mix, civic organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:58, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz