Karin Kabešová

Bakalářská práce

Zhodnocení pozitiv a negativ přístupu České republiky k Evropské měnové unii

Evaluation of positives and negatives of accession of the Czech Republic to the European Monetary Union
Anotace:
Práce hodnotí přínosy a náklady vstupu České republiky do Evropské měnové unie. Definuje Teorii optimálních měnových oblastí, klasický i moderní pohled, a argumenty pro a proti vstupu do měnové oblasti. Dále se zabývá náklady a přínosy členství v měnové unii a to jak teoreticky, tak jejich přibližným vyčíslením. Zhodnocuje plnění maastrichtských kritérií ČR a simuluje její pobyt v ERM II. Závěrem je …více
Abstract:
This paper is evaluating earnings and costs of the accession of the Czech Republic to the European monetary union. It defines the Theory of Optimal Currency Areas, both classic and modern approach, and brings up arguments for and against the accession to the monetary union. Further it deals with costs and earnings of the membership in the monetary union both in theory and as an approximate enumeration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Jan Korda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13749