Theses 

Hodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Jihlava a Žďár nad Sázavou – Pavlína Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína Pokorná

Bakalářská práce

Hodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území okresu Jihlava a Žďár nad Sázavou

Evaluation of present state and management of selected protected areas in the district Jihlava and Žďár nad Sázavou

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav a péči ve vybraných maloplošných zvláště chráněných území v okrese Jihlava a Žďár nad Sázavou. Celkem bylo zhodnoceno Metodikou hodnocení stavu a péče v maloplošných chráněných územích (Svátek, Buček 2005) 8 území, z toho 5 v okrese Jihlava a 3 v okrese Žďár nad Sázavou. Z výsledků vyplývá, že současný stav je celkem u 5 území hodnocen jako dobrý, u 2 území je hodnocen jako průměrný a u jednoho území jako špatný. Péče o území je v 5 případech hodnocena jako dobrá, u 2 území jako průměrná a u 1 území je hodnocena jako nedostatečná. Součástí bakalářské práce je po zhodnocení současného stavu území upozornit na nedostatky v prováděné péči a pro daná území navrhnout optimalizační opatření, která by přispěla k zlepšení jejich stavu.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is evaluation of the state and management in selected small-scale protected areas in the district of Jihlava and Žďár nad Sázavou. In total was evaluated The Method of evaluation of the present state and management (Svátek, Buček 2005) 8 protected areas, 5 in district Jihlava and 3 in the district Žďár nad Sázavou. The results of the evaluation show that the state of 5 areas is evaluated as good and the state of 2 areas is evaluated as average and last protected area is the state evaluated as bad. Management is evaluated in 5 protected areas as good, in 2 areas as the average and in 1 areas is management evaluated as insufficient. As the part of the bachelor thesis is refer to the lacks in management and evaluates actual state of the small-scale protected area and design optimalization measures that should improve the state of protected area.

Klíčová slova: stav, hodnocení, maloplošné zvláště chráněné území, optimalizační opatření, péče

Keywords: evaluation, small-scale protected area, optimalization measures, management, state

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/44661 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz