Michal MAREŠ

Bakalářská práce

Metody dokumentace archeologické lokality Bír Šovíš

Methods of documentation in archeologic locality Bír Šovíš
Anotace:
Cílem práce je představit metody mapování v oblasti oázy El-Hajéz, v egyptské Západní poušti. Mapování je součástí archeologického výzkumu dané oblasti a slouží k tvorbě archeologické mapy lokality Bír Šovíš. Terénní měření se provádělo pomocí přijímače GPS Geoexplorer GeoXT, geodetickou totální stanicí Leica TCR307; a jako další zdroj dat byla interpretace satelitního snímku systému Quickbird a snímkování …více
Abstract:
The aim of this thesis is to present methods of mapping in area of El-Hajéz oasis in the Western desert. Mapping is the part of archeological research of given area and it is used for creation of archeological map in Bír Šovíš area. Field research was performed by GPS Geoexplorer GeoXT equippment for mapping, Leica TCR307 total station and another source of data was interpretation of satellite images …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Brůna

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Michal. Metody dokumentace archeologické lokality Bír Šovíš. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí