Michal MAREŠ

Bachelor's thesis

Metody dokumentace archeologické lokality Bír Šovíš

Methods of documentation in archeologic locality Bír Šovíš
Abstract:
Cílem práce je představit metody mapování v oblasti oázy El-Hajéz, v egyptské Západní poušti. Mapování je součástí archeologického výzkumu dané oblasti a slouží k tvorbě archeologické mapy lokality Bír Šovíš. Terénní měření se provádělo pomocí přijímače GPS Geoexplorer GeoXT, geodetickou totální stanicí Leica TCR307; a jako další zdroj dat byla interpretace satelitního snímku systému Quickbird a snímkování …more
Abstract:
The aim of this thesis is to present methods of mapping in area of El-Hajéz oasis in the Western desert. Mapping is the part of archeological research of given area and it is used for creation of archeological map in Bír Šovíš area. Field research was performed by GPS Geoexplorer GeoXT equippment for mapping, Leica TCR307 total station and another source of data was interpretation of satellite images …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vladimír Brůna

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAREŠ, Michal. Metody dokumentace archeologické lokality Bír Šovíš. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí