Bc. Tomáš Dvořáček

Diplomová práce

Hodnocení finančního zdraví komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu

Evaluation of the financial health of the commercial insurance companies on the Czech market.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví u třech největších komerčních pojišťoven působících na českém pojistném trhu. Literární rešerše je zaměřena na finanční zdraví, přičemž velká část je věnována samotné finanční analýze. Literární rešerše se také zabývá ratingem pojišťoven a indikátory úrovně celého pojistného trhu. Výzkumná část nejprve zkoumá vývoj makroekonomických ukazatelů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the financial health of the three largest commercial insurance companies of the Czech insurance market. The literature review part is focused on the financial health theme, largely treating the financial analysis in particular. Also, the literature review is concerned with in rating of insurance companies as well as with the level indicators of the insurance market. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta