Jana Micháliková

Bakalářská práce

Podnik a zmluva o predaji podniku podľa Obchodného zákonníka

The company and the contract of sale of the Commercial Code
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to approach and review a legal form of company sale contract and to compare it with selected contracts which have adopted by Commercial code. The first part includes an analysis of business, business enterprise and persons entitled to operate business activity. Furthermore, the thesis focus on company sale contract, the essential elements of the contract and …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť a zhodnotiť právnu úpravu zmluvy o predaji podniku a porovnať ju s vybranými zmluvami upravenými v Obchodnom zákonníku. Prvá kapitola sa venuje samotnému podniku, podnikaniu a osobám, ktoré sú oprávnené podnikať. Druhá kapitola sa zameriava na zmluvu o predaji podniku, základné náležitosti zmluvy a podstatné práva a povinnosti zmluvných strán. Tretia kapitola komparuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tatiana Kubincová
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře