Theses 

Využití slovenských zkušeností se zavedením eura v podnicích v České republice – Bc. Egor Leliavin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Egor Leliavin

Bakalářská práce

Využití slovenských zkušeností se zavedením eura v podnicích v České republice

Application of the Slovak Experience with the Euro Introducing in Enterprises in Czech republic

Anotace: Předmětem bakalářské práce «Využití slovenských zkušeností se zavedením eura v podnicích v České republice» je analýza problematiky přijetí eura v České republice a jeho následků pro české podniky. Cílem práce je zhodnocení zkušeností se zavedením eura na Slovensku a jejich využití v případě České republiky. Daná bakalářská práce je rozdělená do tří kapitol. První část se zabývá perspektivami přijetí eura v ČR, popisuje podmínky, které se týkají zavedení eura, institucionální připravenost české ekonomiky i státu a další faktory nezbytné pro pochopení problematiky přijetí eura v ČR. Druhá část se zaměřuje na analýzu přijetí eura na Slovensku, připravenost slovenských podniků k přechodu na novou měnu, charakterizuje samotný proces zavedení eura, popisuje a hodnotí zkušenosti přijetí eura ve Slovenské republice. Třetí část je věnována procesu zavedení eura v České republice, porovnává Národní plány zavedení eura ČR a SR, zkoumá vliv na český podnikový sektor a definuje slovenské zkušeností, které by mohly být použity v pro efektivnější přechod k euru ČR.

Abstract: The topic of this bachelor thesis «Application of the Slovak Experience with the Euro Introducing in Enterprises in the Czech Republic» is the analysis of the euro introduction problem in the Czech republic and its impact on the Czech enterprises. The aim of this thesis is evaluation of the Slovak experiences with the euro adoption in the Slovak republic and their using in case of the Czech republic. This bachelor thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the prospect of the euro introducing in the Czech republic, describes conditions, which are related to the euro adoption, institutional preparedness of the Czech economy and state and other factors, which are essential for understanding of the euro introducing problem in the Czech republic. The second part of the thesis is focused on analysis of the euro adoption in the Slovak republic, preparedness of the Slovak enterprises to the new currency adoption, characterizes the process of the euro introducing, describes and evaluates experiences of the euro adoption in the Slovak republic. The third part of the bachelor thesis is dedicated to the process of the euro adoption in the Czech republic, compares the National Euro Changeover Plans for the Czech republic and Slovak republic, researches the impact on the Czech enterprises sector and define the Slovak experiences, which can be used in the Czech republic for the better euro adoption.

Klíčová slova: Euro, měnová politika, měnová teorie, zavedení eura, přijetí eura, Česká republika, Slovenská republika, Národní plán, příprava, podniky, currency policy, currency theory, euro introducing, euro adoption, Czech republic, Slovak republic, The National Euro Changeover Plan, preparation, enterprises.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Ing. Yuliia Spitsyna

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz