Adam POHOŘSKÝ

Bakalářská práce

Alergická reakce a anafylaktický šok v přednemocniční péči

Allergic reaction and anaphylactic shock in prehospital care
Anotace:
Hlavním obsahem bakalářské práce je porozumění problematiky alergických reakcí a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči. Bakalářskáou práci jsem rozdělil na 2 části. Na část teoretickou a část praktickou. V první části seznamuji čtenáře se základními principy imunologie a pěti typy reakcí přecitlivělosti, dále se zaměřuji na vyvolávací příčiny převážně alergeny. Aktuální definicí a způsobem …více
Abstract:
The main objective of the bachelor work is to understand of problematic of allergic reaction and anfylactic shock in pre-hospital care. I divided this bachelor work into two separate parts. The theoretical part and the practical part. In the first one I introduce reader with the basic principle of immunology with all five types of allergic reaction, next I focus on primary source of allergic reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHOŘSKÝ, Adam. Alergická reakce a anafylaktický šok v přednemocniční péči. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/