Terezie Görigová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí

Nursing Care of Children with Spinal Muscular Atrophy in Home Environment
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda příspěvky na ošetřovatelskou péči pokryjí náklady s ní spojené. Dalším cílem bylo poukázat na problematiku onemocnění spinální svalové atrofie a náročnost ošetřovatelské péče. Informovat o charakteru onemocnění laickou veřejnost a dále srovnat finanční aspekty péče v České republice a v zahraničí. Metodika: V praktické části byly provedeny dva rozhovory …více
Abstract:
Objectives: The aim of this work was to determine whether contributions to a nursing care can cover costs associated with it. Another aim was to highlight an issue of an illness spinal muscular atrophy and an intensity of a nursing care. And also to inform general public about a nature of the illness and to compare financial aspects of the care in the Czech Republic and abroad. Methods: In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014
Zveřejnit od: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Kalabusová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Görigová, Terezie. Ošetřovatelská péče u dětí se spinální svalovou atrofií v domácím prostředí. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe