Theses 

Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014) – Bc. Marek Kupka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Bc. Marek Kupka

Diplomová práce

Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014)

The politics of the Great Britain towards the Eurozone during European debt crisis (2009-2014)

Anotace: Diplomová práce se zabývá politikou Velké Británie během evropské dluhové krize. Cílem je zjistit a otestovat britskou politiku vůči eurozóně během dluhové krize. Účelem teoretické části je nastínit problematiku evropeizace. Praktická část porovnává postoje Cameronovi administrativy s postoji Euroskupiny na pozadí krizových událostí v eurozóně. Dále je analyzována obchodní provázanost Velké Británie s eurozónou a také je i zkoumáno historické pozadí britské integrace. V závěru autor odpovídá na výzkumnou otázku a porovnává výsledek se zvolenou hypotézou.

Abstract: This diploma thesis deals with politics of the Great Britain during European debt crisis. The goal is to find out and test british politics towards Eurozone during debt crisis. Aim of the theoretical part is to outline the issue of europeanisation. The practical part compares attitudes of Cameron with attitudes of Eurogroup on the background of crisis events in Eurozone. Also, there is a research of trading interconnection between Great Britain and Eurozone and historical backround of british integration. In conclusion author responds on the question of research and compares result with selected hypothesis.

Klíčová slova: postoj, EU, eurozóna, evropeizace, Euroskupina, evropská dluhová krize, krize, stabilizační mechanismy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:46, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz