Bc. Marek Kupka

Diplomová práce

Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014)

The politics of the Great Britain towards the Eurozone during European debt crisis (2009-2014)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá politikou Velké Británie během evropské dluhové krize. Cílem je zjistit a otestovat britskou politiku vůči eurozóně během dluhové krize. Účelem teoretické části je nastínit problematiku evropeizace. Praktická část porovnává postoje Cameronovi administrativy s postoji Euroskupiny na pozadí krizových událostí v eurozóně. Dále je analyzována obchodní provázanost Velké Británie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with politics of the Great Britain during European debt crisis. The goal is to find out and test british politics towards Eurozone during debt crisis. Aim of the theoretical part is to outline the issue of europeanisation. The practical part compares attitudes of Cameron with attitudes of Eurogroup on the background of crisis events in Eurozone. Also, there is a research of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy