Bc. Martin KOLEK

Diplomová práce

Nepřítel v počítači našich dětí

The inner enemy in computers of our children
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám problematikou kyberšikany u žáků navštěvujících druhý stupeň základních škol. Především v ní však cílím na rodiče těchto dětí a na jejich schopnosti identifikovat projevy kyberšikany, předcházet jí a účinně řešit její případné následky. Právě rodiče dospívajících totiž považuji za nezastupitelný článek při prevenci této hrozby. V teoretické části se zaměřuji na změny …více
Abstract:
In my thesis I am dealing with cyberbullying among pupils attending the second stage of the primary school. Primarily, however, I am targeting to parents of these children and the parental ability to identify manifestation of cyberbullying, to prevent it and to deal effectively with its potential consequences. Exactly the parents of teens I consider for the irreplaceable part in preventing of such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016
Zveřejnit od: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLEK, Martin. Nepřítel v počítači našich dětí. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika