Bc. Nadiia Kyfiuk

Diplomová práce

Do problemy perekladu ukrajinskoji korotkoji prozy českoju movoju (na materiali antolohij sučasnych ukrajinskych opovidaň "Expres Ukrajina" i "Ukrajina, davaj, Ukrajina!")

To the problem of translating Ukrainian short prose into Czech (based on anthologies of modern Ukrainian stories Expres Ukrajina and Ukrajina, davaj, Ukrajina!)
Abstract:
Proposed thesis focuses on the analysis of translation of modern Ukrainian short prose into Czech and translation solutions from both Czech anthologies Expres Ukrajina and Ukrajina, davaj, Ukrajina!. The similarity of the two Slavic languages is undoubtedly reflected in the translation strategies and approaches of Czech translators. The purpose of our thesis is to specify the problems of literary translation …více
Abstract:
Tato práce se věnuje analýze problémů překladu moderní ukrajinské krátké prózy do češtiny na základě povídek současných ukrajinských autorů z českých antologií Expres Ukrajina a Ukrajina, davaj, Ukrajina!. Podobnost obou slovanských jazyků se nepochybně odráží v překladatelských metodách a přístupech českých překladatelů. Účelem našeho výzkumu je specifikovat problémy uměleckého překladu z ukrajinštiny …více
 
 
Jazyk práce: ukrajinština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta