Bc. Tomáš Figura

Bakalářská práce

Biblické motivy v tvorbě Bohuslava Reynka

The Bible Motives at the Works by Bohuslav Reynek
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá biblickými motivy v umělecké tvorbě básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka. Předkládaná práce mapuje díla s motivy Starého i Nového zákona v grafické i literární práci, jeho ostatní díla jsou zmíněné pouze okrajově, pro správné pochopení souvislostí. Komparace biblických motivů ve výtvarné tvorbě Marca Chagalla a Georgese Rouaulta a literární práci zaměřené na poezii …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with biblical themes in art (artistic) creation of poet, graphic artist and translator Bohuslav Reynek. It explorers the works with motives of the Old and New Testament in graphic and literary work , the works without biblical themes are mentioned only marginally, just for better understanding of the context. One of the important part of this work is comparison of biblical themes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia