Bc. Andrea VESELÁ

Diplomová práce

Obsahová analýza koncepčních dokumentů v sektoru dopravy na úrovni krajů

Content's Analysis of Strategic Documents in the Transport Sector at the Regional Level
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza krajských strategických dokumentů v sektoru dopravy. Teoretická část je věnována regionálnímu rozvoji a potřebě regionálního plánování, koncepčním dokumentům na národní úrovni a procesu vytváření krajských strategií. Praktická část je zaměřena na identifikaci a rozbor koncepčních dokumentů na úrovni jednotlivých krajů. Na základě zjištěných informací jsou jednotlivé …více
Abstract:
The subject of diploma thesis is an analysis of regional strategic documents in the transport sector. The theoretical part is devoted to regional development and the need for regional planning, policy documents at national level and the process of creating regional strategies. The practical part is focused on the identification and analysis of conceptual documents at the level of individual regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Andrea. Obsahová analýza koncepčních dokumentů v sektoru dopravy na úrovni krajů. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj