Bc. David Severa

Diplomová práce

Porovnání metod určení subjektivní korekce u astigmatického oka, praktické ověření výhod zamlžovací metody a Jacksonových zkřížených cylindrů

Comparison of methods for subjective determination of the astigmatic eye correction, practice-proven methods of fogging, and the Jackson cross-cylinders
Anotace:
Tato diplomová práce se ve své podstatě zabývá srovnáním dvou základních subjektivních metod určování korekce, resp. cylindrické korekce. V současné době se v České republice užívá k tomuto účelu především metody Jacksonových zkřížených cylindrů či tzv. zamlžovací metody. Výstupem práce a výzkumu by tak mělo být vytvoření stanoviska, které srovnává tyto metody jaksi obecně i z hlediska konkrétních …více
Abstract:
This diploma thesis aims at the comparison of two basic subjective methods of correction determination, or more precisely cylindrical correction determination. For this purpose is these days in Czech Republic used especially the method of Jackson crossed cylinders and so-called fogging method. Output of the thesis and associated research should present opinion, that compares both methods not only in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kopáčová
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma