Mgr. Ľuboš Korenčiak

Disertační práce

Parameter Synthesis in Continuous-Time Stochastic Systems

Parameter Synthesis in Continuous-Time Stochastic Systems
Anotace:
Markovove reťazce spojitého času (eng. continuous-time Markov chains, CTMC) sú atraktívny formalizmus na špecifikáciu a verifikáciu stochastických systémov, kde sa diskrétne udalosti odohrávajú v spojitom čase. Trieda CTMC je vhodná na testovanie výkonnosti týchto systémov pretože má Markovovu vlastnosť. Tá zjednodušuje analýzu, ale limituje modelovaciu silu, pretože implikuje, že všetky udalosti majú …více
Abstract:
Continuous-time Markov chains (CTMCs) is an attractive formalism for specification of stochastic systems where discrete events occur in continuous time. The class of CTMCs is suitable for performance evaluation thanks to the Markov property, which simplifies the analysis but limits the modeling power as it requires exponential distribution for all events. Continuous-time Markov chains with alarms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Enrico Vicario, Assoc. Prof. Nathalie Bertrand

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika