Veronika Dostálková

Bakalářská práce

Vedlejší účinky radioterapie nádorů hlavy a krku

Head and neck radiotherapy side effects
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je uvedena specifikace maligních nádorů v oblasti ORL formou definice. Dále se teoretická část bakalářské práce zabývá epidemiologií, etiologií a symptomatologií. Shrnuje možnosti zobrazovacích diagnostických metod k určení diagnózy maligních nádorů v oblasti ORL, zabývá se léčbou maligních nádorů v oblasti …více
Abstract:
This Bachelor thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part is focused on definition and specification of head and neck cancer. It also provides information on the epidemiology, etiology, and symptomatology of these tumors. Furthermore, it summarizes the use of imaging methods in the diagnostic process and the therapy of head and neck cancer. The final chapter of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Igor Sirák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálková, Veronika. Vedlejší účinky radioterapie nádorů hlavy a krku. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent