MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

Disertační práce

Vliv bakteriální infekce a laboratorních parametrů na vznik a průběh krvácení u pacientů s portální hypertenzí při jaterní cirhóze

Influence of bacterial infection and laboratory parameters on appearance and course of bleeding in patients with portal hypertension and liver cirrhosis
Anotace:
SOUHRN Úvod: Varikózní krvácení je častou příčinou mortality pacientů s jaterní cirhózou. Bakteriální infekce je diskutována jako pravděpodobná bezprostřední příčinou vzniku akutního varikózního krvácení. Cíl: 1. Zjistit zda nemocní s krvácením v důsledku portální hypertenze mají častější přítomnost infekce ve srovnání s cirhotiky bez krvácení. 2. Zjistit vliv bakteriální infekce, hematologických a …více
Anotace:
é infekce způsobené G- bakteriemi (p=0,057). Při srovnání laboratorních parametrů došlo během léčby (1. a 5. den) ke snížení protrombinového času (p=0,016), urey (p=0,001 a albuminu (p=0,017). V ostatních parametrech nedošlo k významným změnám během léčby. Závěr: 1. V našem souboru všech nemocných byla prokázána bakteriální infekce přesahující literární údaje (61,1 %). 2. Nepotvrdili jsme však vyšší …více
Abstract:
INFLUENCE OF BACTERIAL INFECTION AND LABORATORY PARAMETERS ON APPEARANCE AND COURSE OF BLEEDING IN PATIENTS WITH PORTAL HYPERTENSION AND LIVER CIRRHOSIS SUMMARY Backgrounds: Acute variceal bleeding is the main reason of mortality in patients with liver cirrhosis. Bacterial infection is one of possible triggers of variceal bleeding. Aims: 1. To compare the frequency of infections in liver cirrhosis …více
Abstract:
f statistical significance). Comparing the laboratory parameters prothrombin time decreased (p=0,016), serum urea decreased (p=0,001) and serum albumin decreased (p=0,017) between the 1st and 5th day of treatment. The other parameters did not significantly change during the treatment. Conclusions: 1. In our group of patients bacterial infections were found in 61,1 % , which is more common than most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Vnitřní nemoci